'Paulusschool, een ervaring voor het leven!'

"Ontmoeten en ervaren leidt tot ontwikkeling van je talenten"

Op Basisschool St Paulus werken we samen om elk kind een basis te geven waarin het, in een veilige omgeving,
mogelijkheden en talenten kan ontdekken. Hierdoor kunnen ze vol zelfvertrouwen hun eigen keuzes maken.

Door goed onderwijs te geven in een veilige en rijke leeromgeving leveren wij een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Wij leren kinderen, naast kennis en kunde van taal, lezen en rekenen, ook samen te leven, samen te spelen en samen te werken. Dit alles met respect voor ieders persoonlijkheid, geloof en levensovertuiging.

De Basisschool St Paulus is partner in 'De Symfonie'. In deze brede school werken de Basisschool St Paulus,
de Hugo de Grootschool, het wijkcentrum, de peuterspeelzalen, BSO en de wijkclub samen.

Welkom op onze website!

WILT U UW KIND BIJ ONS AANMELDEN?

Download het aanmeldformulier

- BEREIKBAARHEID -

+31 (0)26 44 35 004

info.paulus@st-paulusschool.nl